Những Nỗi Buồn Không Biết Nói Cùng Ai

Bình luận bài viết

 Có đôi khi vào facebook của ai đó hằng ngày...

• Nhưng...không like...không comment...

• Chỉ nhìn ảnh rồi đọc những câu status để biết được cảm xúc của người đó đang thế nào..

 Chợt thấy nhói đau vì toàn stt người ta viết là dành cho 1 người khác.....

• Rồi lặng lẽ đi ra....tỏ ra như không biết gì?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét